Drepturi și obligații

Drepturile pacienților

 • Să fie însoțit de infirmieri, dacă sunt în stare gravă sau netransportabili (pe brancard sau cu cărucior) în cadrul secției cât și în cadrul altor compartimente în raport cu prevederile medicului curant; Pacientul valid va merge la explorările de pe alte secții, însoțit de personalul sanitar.
 • Să fie ajutat de infirmier să se alimenteze în condiții igienice corespunzătoare, cu respectarea dietei prescrise de medicul curant.
 • Să fie ajutat să-și facă toaleta zilnică în funcție de starea sa de validitate.
 • Să i se efectueze în cel mai scurt timp investigațiile pentru precizarea diagnosticului și aplicarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare) individualizat și diferențiat în raport cu starea bolnavului, natura și stadiul evolutiv al bolii.
 • Să fie informat (pacientul sau persoanele cele mai apropiate) asupra bolii și evoluției, în scopul asigurării eficienței tratamentului aplicat
 • Să i se asigure o ambianță plăcută, o alimentație corespunzătoare afecțiunii atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, precum și o servire a mesei în condiții de igienă.
 • Să i se permită – în cazuri deosebite și cu avizul medicului șef de secție – internarea cu însoțitor, cu respectarea prevederilor legale.
 • Să părăsească spitalul la cerere, dupa ce în prealabil a fost încunoștiințat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, consemnându-se sub luare de semnătură a bolnavului și a medicului, această situație, în Foaia de Observație.
 • Să i se elibereze la externare biletul de ieșire, întocmit de medicul curant cu aprobarea medicului șef de secție precum și să primească recomandări de tratament după externare, eventual certificate de concediu medical, rețete gratuite/compensate.
 • Să completeze chestionarul de satisfacție la externare.
 • Să beneficieze de toate îngrijirile medicale, fără a fi condiționat de avantaje materiale sau servicii personale.

Obligațiile pacienților

 • Să respecte și să păstreze starea de curățenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.
 • Să asigure păstrarea lenjeriei de spital primită (pijama, halat).
 • Să-și păstreze în frigider alimentele aduse de familie.
 • Să respecte personalul medico-sanitar.
 • Să nu părăsească spitalul pe durata internării, decât în cazurile recomandate de medic (consulturi sau analize la alte unități sanitare).
 • Să respecte prescripțiile medicului curant.
 • Să prezinte la internare biletul de trimitere de la medicul de familie, actul de identitate, talonul de pensie, adeverința de la C.A.S.
 • Să respecte programul de odihnă, servire a mesei și primire de vizitatori al unității sau cel instituit în situații de carantină.
 • Să semnaleze asistentei șefe sau medicului șef de secție orice deficiență intervenită pe parcursul internării sale, în legătură cu nerespectarea drepturilor sale ca pacient.
 • Să nu depoziteze alimente primite de la familie (aparținători) în noptiere sau pe pervazurile ferestrelor salonului.
 • Să nu arunce pe geamurile salonului nici un obiect (aliment, gunoi etc).
 • Să nu introducă în spital băuturi alcoolice și să nu consume astfel de băuturi.
 • Să nu fumeze în incinta spitalului.