Extinderea capacității serviciilor medicale oferite de Centrul Medical Sfântul Nicolae prin achiziționarea de echipamente

Anunț de presă

Centrul Medical Sfântul Nicolae Pitești anunță demararea proiectului „Extinderea capacității serviciilor medicale oferite de Centrul Medical Sfântul Nicolae prin achiziționarea de echipamente” Cod SMIS 2014+: 115829.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității economice prin extinderea capacității de oferire de servicii medicale specializate de recuperare medicală la standarde de calitate îmbunătățite față de cele actuale. Prin completarea echipamentelor de recuperare medicale și a dotărilor pentru spital, Centrul Medical Sfântul Nicolae Pitești vine în întâmpinarea pacienților crescând calitatea și productivitatea, dar și posibilitatea de a oferi servicii la un raport avantajos calitate/preț.

Proiectul va fi implementat în municipiul Pitești, județul Argeș și se va derula pe o perioadă de 41 de luni: între 01.06.2017 și 31.10.2020. Valoare totală a acestuia este de 5.155.383,45 lei, dintre care valoarea totală a contribuției publice este de 3.717.485,15 lei, iar valoarea cofinanțării este 1.437.898,30 lei.

Acest proiect este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 2 – Imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităţilor avansate de producţie și dezvoltarea serviciilor, care este unul dintre Programele Operaționale românești agreate cu Uniunea Europeană, ce are drept scop îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, precum sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltare a serviciilor.

Autoritatea de Management a proiectului este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar organismul intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.